ما به رشد کسب و کار شما کمک می کنیم

ما تجربه و دانش را داریم تا دیدگاه شما درست باشد

همکاری با رسا ماسک

الف)شرایط اعطاي نمایندگی:

 1. حسن شهرت متقاضی در محل کسب و عدم سوء پیشینه
 2. داشتن جواز کسب معتبر در زمینه دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی ، بهداشتی و داروخانه،
 3. داشتن تجربه فروش و توزیع محصولات شرکت
 4. محل کسب بایستی بصورت اجاره سرقفلی یا مالکیت با سرقفلی باشد.
 5. تامین امکانات مورد نیاز جهت انجام امور اداري و سفارشات
 6. توانایی تجهیز دفترکار یا فروشگاه مطابق استاندارد مورد نظر شرکت

ب) مدارك لازم جهت صدور قرارداد نمایندگی):

 1. تکمیل فرم در خواست اعطاي نمایندگی به صورت کتبی
 2. ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .
 3. کپی برابر اصل شده جواز کسب معتبر
 4. رزومه کاري کامل
 5. پرینت گردش مالی حساب بانکی تایید شده از سوي بانک
 6. تهیه و ارائه عکس از نماي درونی و بیرونی فروشگاه ) ترجیحا” بهمراه فیلم از زوایاي مختلف).
 7. تصویر سند مالکیت فروشگاه و یا حق سر قفلی یا اجاره نامه معتبر که اصل آن در هنگام عقد قرارداد به رویت شرکت خواهد رسید.
 8. اصل گواهی عدم سوء پیشینه

مراحل اخذ نمایندگی و شرایط فروش:

 1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی توسط متقاضی و ارسال آن به همراه مدارك قید شده در بند ب
 2. عقد قرار داد مشروط نمایندگی شش ماهه در صورت مثبت بودن راي شرکت
 3. انعقاد قرارداد یکساله نمایندگی در صورت رضایت از نحوه عملکرد متقاضی در دوره شش ماهه

توضیحات:

– نمایندگان رسا ماسک در تمام مدت نمایندگی تابع مقررات وضع شده توسط شرکت بوده و گروه بهداشتی رسا می تواند درصورت عدم رعایت مقررات نسبت به ابطال گواهی نمایندگی اقدام نماید.