شرایط نمایندگی رسا ماسک

لطفا با دقت مطالعه فرمایید و در صورت لزوم با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید.

بدین‌وسیله شرایط اخذ نمایندگی شروع به شرح حضورتان ارائه می‌گردد:

اولویت در هر شهرستان با متقاضیانی خواهد بود که درخواست خود را سریعتر از بقیه متقاضیان ارسال کرده و بعد از مذاکرات نهایی منجر به بستن قرارداد شود.

اعطای نمایندگی ابتدا به‌صورت سه ماه آزمایشی صورت خواهد پذیرفت و در مرحله بعد به‌صورت اثبات توانایی فرد یا نماینده درفروش، به‌صورت انحصاری اعطا می‌گردد و هم‌چنین در صورت فروش بالاتر از میزان ذکرشده و تعهد به اجرای بندهای قرارداد، عقد قرارداد انحصاری سریعتر از موعد مقرر صورت خواهد پذیرفت.

شرایط اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی و قانون اساسی کشور.
 • نداشتن سـوءپیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت و حسن شهرت در منطقه.
 • توانایی ارائه وثیقه موردنظر شرکت که در فرم متقاضی ذکرشده است.
 • داشتن دفتر کار مناسب جهت فعالیت.
 • توانایی تجهیز دفتر کار.
 • توانایی جذب بازار.
 • طی دوره آزمایشی به مدت حداقل سه ماه و بررسی عملکرد نمایندگی.
 • آشنایی با شرایط و ظرفیت‌های بازار محدوده جغرافیایی محل نمایندگی.
 • ارائه طرح تجارینمایندگی پس از پذیرش در مرحله اول ارزیابی و تحویل به شرکت رسا ماسک
 • ارائه گزارش ماهانه از میزان فروش تعدادی به شرکت رسا ماسکپس از اخذ نمایندگی
 • ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی به‌صورت ماهانه از تغییرات بازار و پیش‌بینی اتفاقات محتمل در استان موردنظر پس از اخذ نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی اشخاص حقوقی

 • شخصیت حقوقی متقاضی تابع دولت جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور ایران باشد.
 • تشکیل نمایندگی حقوقی به شکل شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود، تضامنی یا شرکت تعاونی باشد.
 • تأیید اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات متقاضی نمایندگی توسط رسا ماسک.
 • وجود حداقل سه عضو در هیئت‌مدیره شرکت متقاضی.
 • داشتن حداقل 100 میلیون ریال سرمایه ثبت‌شده.
 • مدارک ثبتی شرکت مانند روزنامه رسمی و آخرین تغییرات و اساسنامه و…
 • تهیه و تجهیز دفتر کار.
 • ارائه طرح تجارینمایندگی پس از پذیرش در مرحله اول ارزیابی و تحویل به شرکت رسا ماسک .
 • آشنایی با شرایط و ظرفیت‌های بازار محدوده جغرافیایی محل نمایندگی.
 • ارائه گزارش ماهانه از میزان فروش به شرکت رسا ماسک.
 • ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی به‌صورت ماهانه از تغییرات بازار و پیش‌بینی اتفاقات محتمل در استان موردنظر.