فاصله گذاری اجتماعی

همه مردم ماسک بزنند

فروردین 16, 1399 ماسک پزشکی بدون دیدگاه

مراکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا (CDC) به مردم توصیه کرد تا از ماسک پارچه‌ای در اماکنی مثل فروشگاه ها و داروخانه که امکان حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد، استفاده کنند.

ادامه مطلب